Visual Dialoguemaking in action

 

Als er onduidelijkheid is, is het soms fijn om te kunnen sparren met iemand. Door middel van visuele consultatie aan de slag met een concreet probleem. Ik schets wat er (in de groep) besproken wordt, de (on)uitgesproken gedachten komen dan op het papier. Het vraagstuk wordt letterlijk zichtbaar. Door vragen te stellen, samen te reflecteren, analyseren kan worden toegewerkt naar een gewenste uitkomst. Deze sessie daagt uit heldere uitleg te geven aan mij en vooral aan elkaar. Vervolgens wordt afgesproken wat de next steps zijn.

PLAN AFSPRAAK aanblazer@gmail.com

Een aantal voorbeelden van eindresultaten van visuele consultaties.