Geboren

Ik ben geboren op het platteland van Noord Groningen, maar mijn familie wortelde van oorsprong in West Nederland. Als kind sprong ik over slootjes, liep ik tussen de koeien en bedacht tal van avonturen met mijn vrienden en vriendinnetjes. De middelbare school (VWO) deed ik in de stad Groningen op het H.N. Werkmancollege, hier was volop ruimte om naast het leren bezig te zijn met zang, toneel, dans, tekenen en het opzetten van evenementen. In deze tijd zat ik ook in het bestuur van de Jeugdsoos The Young Ones in Westeremden, samen met andere leeftijdsgenoten, bedachten we activiteiten voor de jongeren in het dorp, hadden we gesprekken met de gemeente over subsidies en ook jeugdbeleid.


Nijmegen en Engeland

Na de middelbare school vertrok ik naar Nijmegen om aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen Sociaal Pedagogische hulpverlening (SPH) te studeren. Hier was het de uitdaging creatieve ludisch vakken in te zetten tijdens de begeleiding en ondersteuning van mensen die hulp nodig hadden. Ik koos drama als hoofdvak. In het derde jaar liep ik stage bij Women's Aid Berkshire, in het Verenigd Koninkrijk. Ik werkte in de Blijf van mijn Lijf-huizen aldaar met de vrouwen die vluchtten voor huiselijk geweld. Samen met hen ontwikkelde ik een programma waarmee ze weer konden werken aan een zingevende toekomst zonder geweld. Door het verblijf in Engeland heb ik veel geleerd over mezelf, maar vooral ook over de Nederlandse cultuur en samenleving. Ook kwam toen het besef dat we heel veel zaken voor 'waar en vast' aannemen en ermee doorgaan, terwijl er ook een verlangen is om het anders te doen.

Internationaal

Na mijn SPH diploma had ik nog een ongetemde honger naar theorie, daarom heb ik de Master Comparitive European Social Studies gedaan een samenwerking tussen de North London University en de Hogeschool Maastricht. Vergelijkend sociaal onderzoek tussen landen;  welke essentiele ingredienten zijn bepalend en beinvloedbaar om verder welzijn van burgers te realiseren. De master gaf mij een prachtige kans om dagelijks te leren van andere culturen, we deelden een half jaar lang een woonafdeling met 20 EU-nationaliteiten. Het besef dat intercultureel communicatie uitdagend en soms ook ingewikkeld is ervaarden we aan den lijve; interculturele communicatie en nonverbale verwarring.  MA CESS was een boeiende leerschool, na het behalen van mijn Master was voor mij duidelijk dat ik liever bezig ben met veranderingen in de praktijk brengen, dan vanuit het schrijven van beleidsmatige stukken.

Aan het werk

Na mijn studies ben ik begonnen als hulpverlener bij het Blijf van mijn Lijf-huis in Nijmegen, later Hera Vrouwenopvang Gelderland. Binnen deze organisatie heb ik vervolgens gewerkt als intaker, woonbegeleider, projectleider Zorgcircuit Seksueel geweld en tot als staffunctionaris Preventief en Beleid. Na al die jaren bezig te zijn met huiselijk geweld, was ik toe aan een andere stap in mijn carriere.

Bij NIM Maatschappelijk werk, kon ik aan de slag als Projectleider Begeleide Omgang, een project dat dmv vrijwilligers kinderen van gescheiden ouders ondersteund bij het opbouwen van contact met hun niet-verzorgende ouder.

Door die werkzaamheden heb ik de opleiding tot Allround Mediator bij The Lime Tree gedaan, mijn rugak werd uitgebreid met bagage over conflictdeescalerende maatregelen. Samen met mijn collega's van NIM, de omgangsbemiddelaars als ook kinderrechters, raad voor de KInderbescherming en Bureau Jeugdzorg, hebben we toen beleid geschreven over scheiding en omgang, wat er per gemeente beschikbaar zou moeten zijn. NIM had een uitgebreid pallet aan ondersteuningsvormen ontwikkeld: groepen voor kinderen van gescheiden ouders, grooepen voor gescheiden ouders, handreiking gescheiden ouders, omgangsbemiddeling, moedergroep, individuele begeleiding etc.

Verder werk

Inmiddels was ik naast projectcoordinator ook teamleider van alle vrijwilligersprojecten bij NIM geworden (Buddyzorg, Vitalis, Mate for You, Buurtbemiddeling). Een paar jaar later, reorganiseerde NIM en verdween de rol van teamleiders.

Ik werd gevraagd manager te worden van al het maatschappelijk werk in de gemeente Nijmegen, dus van alle wijken en alle scholen. Een geweldige job waar ik met de maatschappelijk werkers actief heb toegewerkt naar zelfsturing, zingeving, met partners in het veld tal van intergrale vormen van ondersteuning en beleid ontwikkeld. Een gave maar demanding job. En in 2013 merkte ik dat ik toe was aan iets anders.....het was echter zo druk dat ik niet eens kon bedenken wat, maar wel wist dat ik echt gehoor moest geven om ruimte te creeeren voor andere zaken. Begin 2014 ben ik bij NIM uit dienst gegaan.

De Aanblazer, Maaike Borsboom

In 2014 heb ik een sprong in het grote onbekende gedaan. Volgens de U-theorie van Otto Scharner, vooral veel losgelaten...zodat na wat sudderen....ruimte kon ontstaan.......voor de Aanblazer.

De naam de Aanblazer verwijst naar het aanblazen van een klein vonkje tot een groot passioneel vuur, starten bij een verlangen, toewerken aan een prachtige realiteit. Geen aanjager, geen kartrekker, die het tempo bepaald. De Aanblazer is degene die vanuit vertrouwen van degene die tegenover haar staat, volgt wat er kan ontstaan en ondersteund dat te realiseren, door het stellen van vragen blijf focussen op de gewenste toekomst. De Aanblazer doet dus aan:

A. Visueel verhelderen

Het visueel verhelderen is ontstaan doordat ik geen fan ben van het schrijven van stukken, via via hoorde ik van een geweldige Bikablo®-training waar je technieken leert om visueel te faciliteren. Ik hoopte daarmee in de toekomst ipv rapporten tekeningen te maken die aansprekender zijn dan stapels A4tjes. Het visualiseren is inmiddels een tweede natuur geworden, ik teken vaak om zaken te verduidelijken. Gebruik het heel veel als tijdelijk leidinggevende. Samen met Arnoud Boonstra heb ik het Tekencollectief Oost opgericht, om samen te werken aan visueel materiaal.Visueel werken leidt tot structuren van wat aan de orde is, het geeft inzicht in hoe het een en ander in elkaar steekt, en het biedt iets dat zichtbaar en ook begrijpelijk is voor anderen. Tot slot blijven beelden makkelijker bij dan lang geschreven stukken. Al gauw werd duidelijk dat als ik het niet kan tekenen, het niet helder is. En door mijn ervaring als leidinggevende en als mens weet ik de vragen te stellen waarmee het WEL helder wordt, zodat het WEL getekend wordt. Want als het helder is, dan kan ik het tekenen.

B. Bikablo® trainingen

Sinds juni 2018 ben ik Bikablo® gecertificeerd global trainer. Meer informatie zie: https://bikablo.com/en/die-bikablo-akademie-en/maaikeborsboom/

En daarmee is de cirkel rond, ik ben Maaike Borsboom, de Aanblazer, ik creeer nieuwe perspectieven door visueel te faciliteren.

En verder doe ik dat waar ik in geloof en energie van krijg:

Mijn gezin, met vrienden en vriendinnen, wandelen, koken, taarten bakken, kampvuurtjes fikken, reizen, dromen, muziek luisteren, verhalen verzamelen, zingen, beeldhouwen, kunst ervaren, kletsen, werken in de tuin, nieuwe plannen maken en nog veel meer........