Klachtenprocedure

Natuurlijk vinden we het fijn als je tevreden bent over de samenwerking met de Aanblazer. Echter er kunnen zich situaties voordoen waarover u klachten heeft.

De klachtenprocedure is dan alsvolgt.

1. Maak uw klacht kenbaar aan de Aanblazer via hallo@aanblazer.nl

2. U wordt uitgenodigd door de Aanblazer om met betrokken uw klacht in een persoonlijk gesprek toe te lichten

3. Het gesprek heeft tot doel zicht te krijgen op de verwachtingen die er vooraf waren, wat er is gebeurd en welke oplossing passend zou zijn

4. Indien het gesprek niet leidt tot tevredenheid van beide partijen, zal middels een externe mediator worden worden gezocht naar een oplossing.

De kosten voor de mediation worden evenredig verdeeld tussen klant en de Aanblazer.