Visueel faciliteren


Mensen onthouden 10% van wat ze horen, 20% van wat ze lezen, maar wel 80% van wat ze zien.

Het doel van visueel faciliteren is het verhelderen van ideëen en inzicht krijgen in plannen. Het proces wordt visueel ondersteund. Op basis van een gesprek tijdens een of meerdere bijeenkomsten teken ik. Het beeld dat een tekening geeft, zorgt voor houvast; het geeft inzicht en duidelijkheid. Ideëen en plannen kunnen op die manier ook makkelijk met anderen gedeeld worden.

Zie hieronder een aantal voorbeelden van de velerlei manieren waarop ik al visueel gefaciliteerd heb.